Polacy wybierają bezpieczne inwestycje w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej

Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczne inwestycje. Wzrost inflacji oraz niepewność geopolityczna skłaniają do poszukiwania form lokowania kapitału o niższym ryzyku i większej stabilności. Zauważalny jest wzrost zainteresowania zakupem kruszców, obligacji skarbowych oraz nieruchomości jako sposobów na zabezpieczenie kapitału. Jednocześnie wzrost edukacji finansowej wśród młodego pokolenia wskazuje na rosnącą świadomość i zrozumienie różnych form inwestycji oraz ich znaczenia dla przyszłości finansowej.

Różnorodność preferowanych przez Polaków form inwestycji zależy od ich własnych upodobań, celów finansowych oraz poziomu wiedzy i doświadczenia. Niemniej jednak, wyróżnić można kilka popularnych opcji. Inwestowanie w nieruchomości, czy to mieszkalne czy komercyjne, polega na zakupie takich obiektów jak mieszkania, domy, działki budowlane lub lokale użytkowe, z zamiarem wynajmu lub oczekiwaniem na potencjalny wzrost wartości w przyszłości. Inną popularną formą jest inwestowanie w złoto i inne metale szlachetne, które stanowią zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem związanym z rynkami finansowymi. Lokaty bankowe również cieszą się popularnością jako stosunkowo bezpieczna forma inwestycji, gdzie inwestor deponuje swoje środki w banku na określony okres czasu, a w zamian otrzymuje ustaloną stopę procentową.

Jak inwestują Polacy?

Przede wszystkim, warto zauważyć, że preferencje inwestycyjne Polaków są zróżnicowane i zależą od indywidualnych celów finansowych. Wśród nich wymienić można oszczędzanie na emeryturę, zakup mieszkania oraz gromadzenie kapitału na przyszłość. Istnieją także różnice w podejściu do poziomu ryzyka – niektórzy preferują mniejsze ryzyko i wybierają bezpieczniejsze formy inwestycji, takie jak lokaty bankowe czy obligacje. Natomiast inni, gotowi na większe ryzyko, mogą poszukiwać wyższych zysków na rynkach akcji. Kluczowym czynnikiem determinującym wybór konkretnych instrumentów inwestycyjnych jest również horyzont czasowy. Długość czasu, na jaki inwestor jest gotów zainwestować swoje środki, może mieć istotny wpływ na preferowane produkty inwestycyjne. Dla krótkoterminowych celów inwestycyjnych preferowane mogą być produkty o niskim ryzyku i łatwej dostępności środków, podczas gdy dla celów długoterminowych rozważane są inwestycje o większym potencjale wzrostu, ale także z większym ryzykiem. – podkreśla Szymon Darznik, ekspert
ds. nieruchomości na Cyprze Północnym, właściciel Inwestycjenacyprze.pl.

Warto również uwzględnić znajomość i praktykę inwestycyjną danego inwestora. Osoby z większym doświadczeniem i wiedzą na temat różnych instrumentów finansowych mogą być bardziej skłonne lokować swoje środki w bardziej złożone produkty, na przykład akcje na giełdzie czy instrumenty pochodne. Dodatkowo, popyt na rynku, czyli popularność określonych form inwestycji wśród inwestorów, opinie ekspertów finansowych oraz trendy na rynku mogą również mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne.

Wzrost edukacji finansowej wśród młodego pokolenia

Młodzi Polacy coraz częściej angażują się w edukację finansową poprzez kursy szkoleniowe i literaturę z zakresu inwestycji, co pozwala im poszerzyć swoją wiedzę i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Ponadto, obserwuje się wzrost kultury oszczędzania i inwestowania wśród młodych uczestników rynku, co świadczy o ich planowaniu przyszłości finansowej na dłuższą metę.

Wśród młodego pokolenia Polaków można zauważyć kilka istotnych trendów dotyczących inwestycji. Młodzi ludzie coraz bardziej interesują się technologią i innowacjami, co skutkuje większą skłonnością do eksperymentowania z nowymi produktami inwestycyjnymi, takimi jak kryptowaluty czy platformy inwestycyjne. Ponadto, wzrasta zainteresowanie inwestowaniem w akcje, zarówno krajowe, jak
i zagraniczne, z uwagi na potencjał wzrostu firm. Obserwuje się również rosnącą świadomość ekologiczną i społeczną, co skutkuje kierowaniem inwestycji ku firmom i projektom zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w nieruchomości wciąż na topie

Inwestycje w nieruchomości pozostają nadal popularne wśród Polaków z kilku istotnych powodów. Nieruchomości są postrzegane jako stosunkowo stabilna forma inwestycji, co przyciąga inwestorów poszukujących bezpieczeństwa w stosunku do innych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje. Dodatkowo, inwestowanie w nieruchomości może generować regularne dochody z wynajmu, co stanowi atrakcyjną opcję dla wielu inwestorów, umożliwiając stały przepływ gotówki do pokrycia kosztów życia lub reinwestycji. Nieruchomości stanowią również zabezpieczenie przed inflacją, gdyż wzrost ich cen często idzie w parze z inflacją, co chroni wartość pieniądza w dłuższej perspektywie. – dodaje Szymon Darznik.  

Dostępność finansowania związana z inwestycjami w nieruchomości jest ułatwiona dzięki korzystnym warunkom finansowania oferowanym przez banki, co ułatwia osobom zainteresowanym zakupem uzyskanie kredytu hipotecznego lub innego rodzaju finansowania. Dodatkową korzyścią inwestowania w nieruchomości jest potencjalny wzrost ich wartości w czasie, co postrzegane jest jako przyszły zysk przy ewentualnej odsprzedaży, oraz możliwość budowy majątku, który może być przekazywany kolejnym pokoleniom.

Coraz więcej Polaków rozważa inwestycje zagraniczne

Jeszcze kilka lat temu Polacy preferowali inwestycje w nieruchomości w Polsce głównie ze względu na stabilność rynku nieruchomości oraz perspektywy wzrostu cen mieszkań. Niskie stopy procentowe oraz atrakcyjne możliwości kredytowe zachęcały do zakupu własnego mieszkania jako formy inwestycji. W obliczu pandemii, która spowodowała niepewność na rynkach oraz ograniczenia w gospodarce, coraz więcej osób zaczęło rozważać inwestycje zagraniczne.

Wspomniane „czarne łabędzie”, takie jak pandemia COVID-19, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe czy wybuchające konflikty zbrojne, skłaniają inwestorów do większej ostrożności i poszukiwania alternatywnych sposobów inwestowania. Wzrost cen mieszkań w Polsce przynosił coraz mniejsze zwroty z inwestycji, a obawy o stabilność geopolityczną, zwłaszcza w kontekście konfliktu między Rosją i Ukrainą, przyczyniły się do zainteresowania inwestycjami zagranicznymi jako alternatywnym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz zabezpieczenia przyszłości finansowej. Dodatkowo, inwestycje zagraniczne mogą oferować lepsze perspektywy zwrotów w obliczu bardziej stabilnych lub rozwijających się rynków nieruchomości, co staje się atrakcyjną opcją dla coraz większej liczby Polaków, którzy coraz chętniej wybierają inwestycje w nieruchomości właśnie za granicą. Przykładem krajów, które przyciągają inwestorów są Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria, Gruzja i coraz popularniejszy Cypr Północny, gdzie rynek nieruchomości przeżywa w ostatnim czasie rozkwit. –  podkreśla Szymon Darznik.

Powrót do formy. Sztuka łączenia aktywności fizycznej z treningiem umysłowym

Powrót do aktywnego trybu życia po zimowym letargu, może wydawać się dla niektórych przytłaczający. Aby ułatwić ten proces i uczynić go bardziej efektywnym, warto łączyć aktywność fizyczną z treningiem umysłowym. Co ciekawe, trening umysłowy stanowi istotny element dbałości o nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne, pomagając w osiąganiu równowagi i zwiększaniu odporności na stres.

Metoda małych kroków

Droga do zdrowia rozpoczyna się od pierwszego kroku – nawet najmniejszy wysiłek może przynieść znaczące efekty, gdy podejmowany jest z determinacją i systematycznością. Brak motywacji często stanowi barierę do rozpoczęcia aktywnego trybu życia. W takich momentach warto zadać sobie pytanie – jak naprawdę czuję się, gdy pozostaję bierny? Większość osób zgodziłaby się, że nawet najprostsza aktywność fizyczna przynosi uczucie poprawy – czy to zwykły spacer, który odświeża nasz umysł, czy chwila spędzona na basenie, podczas treningu czy na rowerze. Ważne jest, aby przyjrzeć się temu, jak reagujemy na ruch. Możemy połączyć różne aktywności, odkrywając, co sprawia nam największą radość. Weekendy mogą być czasem na długie spacery czy trekking, a dni robocze – na krótkie biegi poranne lub ćwiczenia siłowe. Warto eksperymentować i dopasowywać aktywności do naszych preferencji.

– Istnieje kluczowy aspekt, który determinuje nasz postęp – trzeba zrozumieć, jak istotną rolę w naszym zdrowiu odgrywa regularna aktywność fizycznaPrzez większość dnia poświęcamy się pracy, zapominając o chwili troski o własne ciało i dobre samopoczucie. Często nie zdajemy sobie sprawy, że to my jesteśmy architektami własnego szczęścia. Dlatego istotne jest, abyśmy każdego dnia znaleźli chwilę, aby zadbać o siebie i czerpać radość z aktywności fizycznej. – mówi Adam Jeziorski, trener mentalny, twórca marki Van Horn.

Pamiętajmy, że regularna aktywność fizyczna nie tylko wpływa pozytywnie na nasze ciało, ale także na umysł. Regularne ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w zmniejszeniu stresu, poprawie koncentracji i zwiększeniu ogólnej wydajności umysłowej. Inwestowanie czasu w regularną aktywność fizyczną to dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie na wielu płaszczyznach życia.

Trening umysłowy

– Trening mentalny to niezwykle wszechstronne narzędzie, które możemy zastosować praktycznie
w każdym obszarze życia. 
To nie tylko ćwiczenia intelektualne, ale także praktyki mające na celu rozwijanie świadomości, koncentracji oraz zdolności do radzenia sobie z emocjami. Od codziennych wyzwań po najważniejsze cele, trening mentalny może być naszym sprzymierzeńcem w dążeniu do sukcesu i spełnienia – podkreśla Adam Jeziorski.

Korzyści treningu mentalnego są następujące:

 1. Zarządzanie stresem

Nauka technik relaksacyjnych może przyczynić się do poprawy jakości życia i ogólnego samopoczucia. Dzięki treningowi mentalnemu uczymy się identyfikować sygnały stresu oraz efektywnie na nie reagować. Techniki oddechowe czy medytacja pozwalają na zapanowanie nad emocjami i zmniejszenie napięcia psychicznego. W rezultacie, stajemy się bardziej wytrzymali wobec życiowych wyzwań i mniej podatni na negatywne skutki stresu.

 1. Nawiązywanie lepszych relacji

Poprzez rozwijanie empatii, umiejętności słuchania i komunikacji, trening mentalny może pomóc budować silniejsze i bardziej wartościowe relacje z innymi. Zrozumienie własnych emocji oraz umiejętność wyrażania ich w jasny sposób może prowadzić do głębszego zrozumienia drugiej osoby.

 1. Podnoszenie samooceny

Praca nad pozytywnym myśleniem i akceptacją siebie może pomóc zbudować silne fundamenty samooceny i pewności siebie. Poprzez trening uczymy się dostrzegać nasze własne wartości, sukcesy i osiągnięcia, nawet w obliczu porażek. Pozwala to patrzeć na siebie z większą życzliwością i akceptacją, co z kolei przekłada się na większą pewność siebie.

 1. Radzenie sobie z wyzwaniami

Trening mentalny uczy elastyczności myślenia, co pozwala lepiej radzić sobie z trudnościami i nieprzewidzianymi sytuacjami. Dzięki zdolności adaptacji i otwartości na zmiany, jesteśmy w stanie szybciej i skuteczniej przystosowywać się do nowych warunków oraz znajdować kreatywne rozwiązania.

Dla tych, którzy chcą wrócić do pełnej sprawności fizycznej i mentalnej po przerwie, wymienione wyżej metody mogą okazać się pomocne w budowaniu silnych nawyków i poszukiwaniu harmonii. Kluczem jest więc konsekwencja i systematyczność, nawet jeśli zaczynamy od małych kroków.

__________________________________________________________________________


Adam Jeziorski – Trener mentalny, biznesmen z ponad 20-letnim doświadczeniem. Twórca własnej marki odzieżowej Van Horn.

Cypr Północny – nowym kierunkiem inwestycyjnym na najbliższe lata

Polacy kupują coraz więcej nieruchomości za granicą. Najczęstszym inwestycyjnym kierunkiem wciąż pozostaje Hiszpania, tuż po niej plasuje się Chorwacja, a także Bułgaria, czy Gruzja. Od niedawna coraz większe uznanie Polaków zyskuje Cypr Północny. Sezon turystyczny na tej urokliwej wyspie trwa 9 miesięcy, a ceny nieruchomości w porównaniu z Polską, czy innymi krajami śródziemnomorskimi są bardzo konkurencyjne. Ponadto, ta część wyspy oferuje możliwość jednoczesnego podziwiania malowniczych gór i błękitnego morza, co jest dodatkowym atutem przyciągającym zagranicznych inwestorów.

Co przyciąga inwestorów na malowniczy Cypr Północny?

Rynek nieruchomości na Cyprze Północnym jest niezwykle dynamiczny i przeżywa w ostatnim czasie rozkwit.Kapitał z krajów Europy Zachodniej jest coraz bardziej widoczny. Niemieccy, szwedzcy, norwescy i brytyjscy inwestorzy nabywają nieruchomości na Cyprze Północnym w bardzo dużych ilościach. Polacy także odkrywają duży potencjał tego rynku. – Polskę dzieli od Cypru Północnego nie więcej niż 3,5 godziny lotu samolotem, a ceny biletów lotniczych są atrakcyjne, często wynoszące zaledwie około 300-500 zł w obie strony jeśli chodzi o lot do Larnaki. Co więcej, koszty życia, artykułów spożywczych, paliwa są znacząco niższe niż w PolsceDo tego dochodzi stale rosnący popyt i kapitał spływający z całego świata, co stanowi prawdziwą gratkę dla inwestorów. Wisienką na torcie jest śródziemnomorski klimat i 320 słonecznych dni w roku co znacznie wydłuża okres najmu nieruchomości turystom. – podkreśla Szymon Darznik, ekspert ds. nieruchomości na Cyprze Północnym, właściciel Inwestycjenacyprze.pl.

Już w 2021 roku Cypr Północny został doceniony na łamach amerykańskiego magazynu Forbes. Znajdujący się na wyspie region Iskele Long Beach, zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „5 Best Beachfront Buys For 2021”, czyli 5 najlepszych miejsc na świecie do inwestowania w nieruchomości nadmorskie. Następnie w 2022 roku magazyn Live and Invest Overseas w artykule „The World Best Places To Retire” ogłosił Cypr Północny, a dokładnie region Kyrenia jako czwarte najlepsze miejsce do spędzania emerytury na świecie, co powtórzył w roku 2023. Najnowszy znaczący artykuł opublikowany ponownie przez magazyn Forbes „5 Affordable Places To Buy Property Abroad In 2024” umieszcza Cypr Północny na pierwszym miejscu w rankingu niedrogich miejsc do zakupu nieruchomości za granicą. Koszty posiadania tam nieruchomości są zdecydowanie niższe niż w innych krajach śródziemnomorskich, a jednocześnie pozwalają cieszyć się życiem na wysokim poziomie. Oferty nieruchomości do nabycia na Cyprze Północnym obejmują głównie ekskluzywne apartamenty w uznanych kurortach i popularnych miejscowościach turystycznych, jak również samodzielne domy położone nad brzegiem morza. Ceny mieszkań na Cyprze Północnym zazwyczaj nie przekraczają
16 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a zakupione apartamenty są już wykończone i gotowe do użytku. Wyjątkowe ukształtowanie terenu sprawia, że można się tam cieszyć zarówno widokiem gór, jak i morza. Nieruchomości z tej półki cenowej znajdują się w najlepszych resortach, które są projektowane na wzór 15-minutowych miast. Na miejscu zatem niczego nie brakuje – baseny, fontanny, SPA, siłownie, kina, restauracje, opieka medyczna, całodobowa obsługa concierge. Dla przykładu w Trójmieście w podobnej cenie możemy nabyć wyremontowane w średnim standardzie mieszkanie z dala od morza w wielkiej płycie. Więc różnica jest ogromna na korzyść nieruchomości właśnie na Cyprze Północnym.

– Aby unaocznić ogromny potencjał Cypru Północnego, pozwolę sobie na porównanie do Trójmiasta, gdzie mamy do czynienia z cenami sięgającymi nawet 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy jeśli chodzi o rynek pierwotny. Najczęściej są to puste mieszkania deweloperskie, a do kosztów dochodzą wysokie czynsze. Słonecznych dni w ciągu roku jest niewiele co znacznie obniża rentowność takiej nieruchomości , a ceny w nadmorskich restauracjach są zaskakująco wysokie – kontynuuje Szymon Darznik.

Niskie ceny nieruchomości to jednak nie wszystko. Warto zwrócić również uwagę na niespotykane nigdzie indziej plany płatności. Nie ograniczają się one bowiem tylko do dogodnych wpłat wraz
z postępem prac na budowie. – W naszym modelu działania dopuszczamy na przykład karencję
w zapłacie nawet do 2 lat, już po oddaniu nieruchomości do użytku. Oznacza to w praktyce, że inwestor może otrzymać klucze do mieszkania po wpłaceniu zaledwie 65% jego wartości i zacząć je wynajmować. Zwroty z zainwestowanego kapitału i zyski generowane z takiej nieruchomości często oscylują od ok. 10% rocznie wzwyż natomiast w naszym modelu znacznie więcej 
– dodaje Szymon Darznik.

Bezpieczeństwo i sytuacja geopolityczna

Sytuacja geopolityczna w Europie oraz wydarzenia polityczne, zwłaszcza na linii Ukraina-Rosja oraz napięcia między Palestyną a Izraelem, skłaniają inwestorów, aby poszukiwać nowych rynków inwestycyjnych. Obawy dotyczące możliwego eskalowania konfliktów oraz coraz mniejsze wsparcie dla Ukrainy ze strony niektórych państw budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju.

– Cypr jako wyspa jest strategicznie położony. Na tym niewielkim terenie obecna jest zarówno Unia Europejska, jak i NATO czy ONZ. Składa się na to obecność Greków, Brytyjczyków, ale również Turków, czyli drugiej siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bliskość Kanału Sueskiego i Arabii Saudyjskiej sprawia, że nikt z powyższych nawet nie myśli o wycofaniu swojej obecności z wyspy. Przekłada się to na stabilność polityczną, o której najlepiej świadczy 50 lat bezkonfliktowej historii. – podkreśla Szymon Darznik.

Decydując się zatem na zagraniczną inwestycję, warto wziąć pod uwagę Cypr Północny. Popularne wśród Polaków rynki stają się coraz bardziej wydrenowane, a ich atrakcyjność nigdy nie była tak dobra jak w przypadku północy tej wyspy. Zakup nieruchomości na Cyprze Północnym może przynieść nie tylko zyski finansowe, ale również spokój i bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń.

Gdzie leży Cypr Północny?

Cypr Północny to oficjalnie Turecka Republika Cypru Północnego. Stanowi część azjatyckiej części wyspy Cypr, zajmując 36% jej obszaru. Położony na północy, oddzielony od Cypru Południowego przez tzw. Zieloną Linie, która sięga około 180 km. Podobnie jak reszta wyspy, posiada dostęp do Morza Śródziemnego oraz długą linię brzegową, co czyni go atrakcyjnym miejscem nie tylko na wypoczynek, ale również inwestycje.

Najbardziej cenione kompetencje przyszłości

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, który stale dostosowuje się do zmiennych warunków rynkowych, nieustannie pojawiają się nowe pożądane umiejętności. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa, niektóre z nich nabierają szczególnego znaczenia, stając się fundamentem udanej kariery oraz osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Na dzisiejszym rynku pracy pożądane są zarówno kompetencje miękkie, jak i techniczne, jednak kolejne lata mogą znacznie odmienić tę sytuację. Choć wciąż będziemy potrzebować technicznych specjalistów, to nie w takiej liczbie jak dziś. Natomiast analizy pozwalają sądzić, że wzrośnie popyt na pracowników i menadżerów o określonych umiejętnościach społecznych. Zdolnych do zarządzania grupą, wysłuchania i zrozumienia jej potrzeb, czy przekonania jej do swoich racji.

Era liderów wspierających

Współczesne trendy na rynku zdają się wskazywać na coraz ważniejszą rolę w biznesie szeroko rozumianych kompetencji miękkich. Stanowią one podstawę budowania zespołu, a co za tym idzie, osiągania sukcesu. Mamy dziś do czynienia z erą liderów wspierających.

– Najważniejsza cecha, jaką powinien charakteryzować się lider, to empatia. Dzięki niej może skupić się na szukaniu rozwiązań, a nie winnych. Wspierający lider ufa swoim pracownikom oraz potrafi z nimi szczerze rozmawiać. Oczywiście, kiedy wymaga tego sytuacja musi być stanowczy, ale na co dzień powinien dążyć do zrozumienia potrzeb swoich pracowników. Nie wyobrażam sobie budowania sukcesu bez empatii – podkreśla Adam Jeziorski, trener mentalny oraz założyciel marki Van Horn.

Każda zdrowa organizacja powinna mieć jasno określoną wizję, a jej członkowie konsekwentnie dążyć do jej realizacji. Jak zatem sprawić, aby pracownikom nie zabrakło motywacji do działania?

– Jeśli firma posiada zdefiniowane cele, a na jej czele stoi uczciwy, odważny i wspierający lider, nikogo nie trzeba dodatkowo motywować. Każdy członek organizacji wie jakie działania podejmować, a do pracy popycha go zdrowa, pozytywna atmosfera. Dzięki takiej postawie wszyscy pracownicy mogą poczuć się ważni i potrzebni, a współpraca sprawia im autentyczną przyjemność. To właśnie wokół tej idei tworzymy naszą firmę, lub jak ja to lubię nazywać, nasz kawałek szczęścia – kontynuuje Adam Jeziorski.

Sprawna komunikacja

Dyskusji nie podlega fakt, że umiejętność dobrej komunikacji daje nam łatwość w nawiązywaniu relacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. Współpraca jest znacznie łatwiejsza kiedy komunikacja stoi na wysokim poziomie, co przekłada się na sprawniejsze działanie.

– Forma wypowiedzi jest ważna, ale nie najważniejsza. Zawsze należy zwracać uwagę na komunikat, jaki stoi za danymi słowami, a nie słowa same w sobie. Nawet najlepsze umiejętności oratorskie nie sprawią, że pociągniemy za sobą zespół pustymi frazesami bez pokrycia w rzeczywistości. Nie da się w ten sposób zdobyć zaufania, a co za tym idzie, osiągnąć biznesowego sukcesu. – dodaje Adam Jeziorski.

Umiejętność nieszablonowego myślenia a sztuczna inteligencja

Dynamiczny rozwój nowych technologii i postępująca automatyzacja pracy sprawiają, że w przyszłości coraz ważniejszą rolę będzie odgrywać umiejętność nieszablonowego myślenia. Choć pożądana już dziś, w kolejnych latach może okazać się główną przewagą człowieka nad sztuczną inteligencją. Kwestią czasu jest bowiem, aż AI zastąpi nas na wielu technicznych stanowiskach. Jednak nawet najbardziej zaawansowane algorytmy nie będą w stanie wyjść przed szereg z nieoczywistym rozwiązaniem, o którym nikt wcześniej nie pomyślał.

__________________________________________________________________________

Adam Jeziorski – Trener mentalny, biznesmen z ponad 20-letnim doświadczeniem. Twórca własnej marki odzieżowej Van Horn.

Odkryj swój styl z Van Horn dla WOŚP!

Marka Van Horn zaprasza do udziału w licytacji metamorfozy dla mężczyzn na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w sesji zdjęciowej w eleganckich stylizacjach od renomowanych marek Van Horn, jak również Pierre Cardin i Baldessarini. Voucher obejmuje łączną kwotę 10 000,00 zł.

Świat marki Van Horn

Van Horn to polska marka stworzona przez Mężczyznę dla Mężczyzn, którzy dbają o swój wygląd i nie boją się żyć w symbiozie z modą. To marka, która podkreśla indywidualność i pewność siebie. Jako rodzima firma inwestuje we współpracę z polskimi producentami. Przywiązuje olbrzymią wagę do wyselekcjonowania tylko najlepszych, naturalnych materiałów oraz dodatków, które sprawiają, że powstały z nich produkt spełnia najwyższe standardy przypisywane największym domom mody.

– Odkrywanie własnego stylu to podróż, która może zmienić nasze życie. Jako marka Van Horn jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej transformacji i pomagać mężczyznom wyrażać siebie przez modę. – mówi Adam Jeziorski, twórca marki Van Horn.

Przeżyj niezapomnianą przygodę

Licytując voucher wspierasz 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To możliwość przeżycia inspirującego dnia, w którym eksperci od wizerunku zadbają o Ciebie i zaproponują stylizacje, zwracając uwagę na dobór odpowiednich krojów do Twojej sylwetki. Efekty metamorfozy zostaną uwiecznione podczas profesjonalnej sesji fotograficznej wykonanej przez fotografkę ze studia Who Created.

Zapraszamy do licytacji WOŚP:

https://allegro.pl/oferta/1857-metamorfoza-dla-mezczyzn-sesja-zdjeciowa-i-stylizacje-by-van-horn-15112418270

Co obejmuje voucher:

 • Spotkanie w salonie Van Horn
 • Opieka eksperta wizerunku
 • Dobór pełnej stylizacji
 • Przygotowanie do sesji zdjęciowej
 • Sesja zdjęciowa ukazująca efekty metamorfozy
 • Stylizacja oraz zdjęcia z sesji

Poniżej link do portfolio, z dotychczasowymi pracami Natalii:

Studio Who Created https://whocreated.pl/

Who Created • Studio fotograficzne • Sesje zdjęciowe (@studiowhocreated) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Szczegóły licytacji:

Termin: do uzgodnienia,
Miejsce: Katowice

Uwagi:

 • Wszystkie usługi muszą być wykonane w jednym dniu.
 • Termin realizacji: najpóźniej do 31 grudnia 2024, do uzgodnienia po wylicytowaniu aukcji.
 • Miejsce realizacji: salon Pierre Cardin by Van Horn w Silesia City Center w Katowicach.
 • Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd, nocleg) nie są zwracane przez organizatora aukcji.

Metamorfoza przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn.
Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych marki Van Horn: strona internetowa, Social Media.

Od VUCA do BANI. Co zrobić, aby rok 2024 nie był do BANI?

Akronimy od dawna pomagają nam zrozumieć i nazwać to, co często wydaje się nieuchwytne. Mithun Sridharan przekonuje, że są one kluczowe dla zachowania minimalnej przewidywalności w coraz bardziej chaotycznym świecie. Z kolei, amerykański futurysta Jamais Cascio wprowadził w ostatnim czasie nowy termin – BANI, aby dosadniej odzwierciedlić rzeczywistość. Warto zastanowić się, co to oznacza dla naszego codziennego życia.

Świat VUCA a świat BANI

Sposobem skondensowanego opisu tego, co przynosi nam świat przez ostatnie 30 lat był akronim VUCA, opisujący świat jako: zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny. Wymagał on od nas, w różnych rolach życiowych odpowiednich kompetencji i umiejętności, aby się dostosować. Okazało się, że multiplikacja kryzysów (społecznego, politycznego, zdrowotnego, migracyjnego itp.) oraz ich wpływ na społeczność międzynarodową, nie mieści się w tym akronimie. – podkreśla Ilona Stawczyk, Wykładowczyni MBA na Uniwersytecie WSB Merito, analityczka transakcyjna.

Amerykański futurysta Jamais Cascio już w 2020 roku stworzył akronim BANI, który bardziej dosadnie i w sposób zaktualizowany charakteryzuje obecną rzeczywistość i wskazuje na niezbędne kompetencje, dzięki którym nie jest on tak przytłaczający. Słowo BANI odnosi się do czterech kluczowych elementów: kruchości, niepokoju, nieliniowości i niezrozumiałości. Zastanówmy się, jakie umiejętności są dziś kluczowe do osiągnięcia sukcesu, w kontekście świata BANI?

B (Brittle) – kruchy

Kruchość, jako pierwszy element akronimu BANI, odnosi się do gospodarki, niestabilności energetycznej, współczesnej polityki i środowiska. Oznacza iluzję stabilności, która łatwo rozpada się pod wpływem kryzysów. To stan, w którym uszkodzenie jednego elementu może prowadzić do zaburzenia następnych. Kruchość świata BANI wynika głównie z braku skutecznych rozwiązań, co sprawia, że przyszłość wydaje się podatna na zniszczenia.

Pandemia i wojna pokazały nam, jak bardzo złamane łańcuchy dostaw, mogą wpłynąć na nasze życie. Z tego powodu, kluczowe staje się posiadanie alternatywnych planów indywidualnych i rozwijanie elastyczności, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jamais Cascio mieszkający w Kalifornii, gdzie występują trzęsienia ziemi, badał firmy, które przetrwały pandemię. Okazało się, że te z nich, które miały plan B, poradziły sobie ze skutkami pandemii. Plan polegał na ewentualności, że następnego dnia pracownicy nie pojawią się w miejscu pracy.

A (Anxious) – niespokojny

Niepokój, drugi element BANI, wynika z kruchości świata. Nadmiar bodźców i czynników obniża poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu przytłaczającej ilości danych i informacji. Fałszywe wiadomości utrudniają selekcję faktów, co prowadzi do chaosu w planowaniu działań. W rezultacie rośnie zaniepokojenie w różnych obszarach życia, co rodzi uczucie bierności i braku aktywnego podejścia.

N (Non-linear) – nieliniowy

Współczesna rzeczywistość i przyszłość zakłócają logiczne skojarzenia przyczynowo – skutkowe. Nawet drobne decyzje mogą generować szeroką, globalną falę konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Brak logicznego porządku i nieprzewidywalność prowokują niepokój, niezrozumienie i dysonans poznawczy.

W świecie BANI, skutki naszych działań mogą być nieproporcjonalne. Nie możemy przewidzieć, kiedy i jak nasze decyzje wpłyną na rzeczywistość, co sprawia, że konieczne staje się poszerzenie horyzontów myślowych. Odkrywanie kontekstów, zrozumienie wielu wpływających czynników oraz elastyczne podejście do zmian, stają się strategią radzenia sobie w tym nieliniowym świecie. Nasze działania mogą generować skutki z opóźnieniem, które mogą być znacznie większe lub mniejsze niż zakładaliśmy. Dlatego istotne jest poszukiwanie zależności, zatrzymywanie się, aby zrozumieć, jak różne czynniki wpłynęły na daną sytuację. W tym kontekście transparentność i jasna komunikacja jest niezbędną komunikacją ze względu na fakt, iż świat jest niezrozumiały.

I (Incomprehensible) – niezrozumiały

Ostatnia część BANI, wynika z nieliniowości, kruchości i niezdolności przewidywania konsekwencji zdarzeń. W takim świecie wiele rzeczy traci sens, a zdolność do zrozumienia pozostaje bez zmian. Trudno przecież argumentować i uzasadniać, gdy brakuje schematów
i zasobów. To zjawisko prowadzi do chaosu poznawczego, utrudniając logiczne uzasadnianie wydarzeń i decyzji.

Jak przetrwać i odnieść sukces w świecie BANI?

Mimo obszernego opisu świata BANI, istnieją sposoby dostosowania się i reagowania w sposób przemyślany. – Kluczowe są inwestycje w zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i nawyków. Brak stabilności i ciągła niepewność prowadzą do uczucia przeciążenia, dlatego walka z lękiem staje się kluczowa, a odporność psychiczna staje się cenną umiejętnością. Warto inwestować w szkolenia miękkie, aby móc skutecznie reagować na trudne sytuacje. W nowej rzeczywistości ważne staje się zdrowie psychiczne i opieka psychologiczna. Świat BANI stawia przed nami wyzwania, ale również otwiera nowe możliwości. Świadome reagowanie na zmiany i elastyczne podejście do nowej rzeczywistości, stają się kluczowymi elementami sukcesu w świecie BANI. – dodaje Ilona Stawczyk.  Koncepcję wspierającą w świecie BANI stanowi Analiza Transakcyjna (AT), ze względu na jej zdolność do rozwijania elastycznego myślenia oraz zarządzania emocjami. Odgrywa kluczową rolę w kontekście skutecznej komunikacji, mającej ogromny wpływ na poprawę relacji interpersonalnych. AT dostarcza narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć dynamikę interakcji międzyludzkich, co pomaga budować świadomie trwałe relacje. Ta umiejętność staje się niezwykle przydatna również w życiu zawodowym, gdzie skuteczna komunikacja jest kluczowym elementem sukcesu.

Nowy rok, nowe postanowienia – jak osiągnąć cele dzięki technice wizualizacji?

Wraz z nadejściem nowego roku, z podsumowaniami przychodzą też plany na rok kolejny. Wizja rozpoczęcia „od nowa” napędza nas do tego, aby wyznaczać nowe postanowienia. Niestety, często brak nam skutecznych strategii, by utrzymać się przy zobowiązaniach. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest nie tylko wyznaczanie celów, ale także umiejętność ich konsekwentnego realizowania. W tym wypadku technika wizualizacji okazuje się być potężnym narzędziem, pomagającym trwać w postanowieniach i osiągać zamierzone cele.

Dlaczego szybko łamiemy postanowienia?

 1. Brak konkretnego planu działania

Formułowanie postanowień w sposób ogólny, nie określając planu sprawia, że osiągnięcie celu staje się wyzwaniem. Aby skutecznie trwać przy postanowieniach, istotne jest opracowanie kroków, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

– Podstawą do osiągnięcia wyznaczonych celów, jest posiadanie jasnej drogi oraz określenie dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Jeśli precyzyjnie wyznaczymy swój cel i plan działania, nie będziemy mieć wątpliwości, czy nasz rozwój idzie w dobrym kierunku. – radzi Adam Jeziorski, trener mentalny, twórca marki Van Horn.

 1. Zbyt duże założenia i zmęczenie nadmiernymi oczekiwaniami

Przy planowaniu postanowień noworocznych, wielu z nas popełnia błąd wyznaczając zbyt ambitne cele, które są trudne do osiągnięcia w krótkim okresie czasu. W wyniku tego nadmiernego obciążenia psychicznego i fizycznego, łatwo tracimy motywację. Warto więc ustanawiać cele, które są wymierne i realistyczne, pozostawiając jednocześnie miejsce na stopniowy rozwój.

 1. Brak wsparcia społecznego

Postanowienia indywidualne mogą być trudniejsze do utrzymania niż te podejmowane
w środowisku wspierającym. Brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół czy współpracowników może skutkować szybkim zniechęceniem i rezygnacją z działania. Dzielenie się celami z bliskimi, a także znalezienie partnera do wspólnej realizacji postanowień, może znacznie zwiększyć szanse na sukces.

Jak działać, by wytrwać w wyznaczonych postanowieniach?

Wśród wielu metod wspomagających osiąganie zamierzonych rezultatów jest technika wizualizacji. Rozwija pewność siebie oraz zdolność mierzenia się z problemami. Ta metoda pomaga również wprowadzić ciało i umysł w stan głębokiej relaksacji. – Wizualizacja pozwala na odkrycie, co jest dla nas najważniejsze. Może opierać się o nasze sprawy zawodowe, rodzinne, marzenia i ludzi dookoła. To metoda, która pozwala na wprowadzenie technik, dzięki którym stajemy się bardziej świadomi i sprawczy. – mówi Adam Jeziorski.

Technika wizualizacji opiera się na kreowaniu obrazów w naszych myślach, związanych z osiągnięciem celów. Widzenie siebie w sytuacji, w której osiągamy zamierzone postanowienia, mobilizuje do podejmowania codziennych działań, niezbędnych do ich realizacji.

Wizualizacja wykorzystuje cechę naszego mózgu, o której wielu ludzi nie ma pojęcia. Otóż nasz umysł nie zawsze potrafi odróżnić prawdę od fikcji. W praktyce oznacza to, że gdy wyobrażamy sobie konkretne sytuacje, nasz mózg traktuje je jak rzeczywistość. Większość naszych decyzji podejmowanych jest na poziomie podświadomym. Aż 95% codziennych wyborów dokonywanych jest automatycznie, podczas gdy jedynie 5% to świadome decyzje. W kontekście wizualizacji, przekonanie o osiągnięciu zamierzonego celu staje się kluczowe.

Jakie są korzyści stosowania techniki wizualizacji?

Stosowanie techniki wizualizacji nie tylko zwiększa naszą motywację, ale również wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne. Redukuje stres, zwiększa pozytywne myślenie oraz wzmacnia naszą wiarę we własne możliwości. – Regularne wizualizowanie sukcesu może znacznie zwiększyć naszą motywację i poczucie pewności siebie. Uczymy się żyć według zasad konsekwencji, co pozwala łatwiej radzić sobie z wyzwaniami.  – dodaje Adam Jeziorski.

Jak wygląda trening wizualizacji?

Zapewnij sobie wygodne miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie, tak aby w pełni się zrelaksować. Połóż się, zamknij oczy i wyobraź sobie dokładnie sytuacje, w których osiągasz swój cel. Skup się na emocjach, których będziesz wtedy doświadczać. Być może będą tam konkretne osoby, przedmioty, muzyka czy jedzenie. Najważniejsze w treningu wizualizacji jest skupianie uwagi na tym czego pragniesz. Częstym błędem jest skupianie się na odczuciach, których nie chcemy doświadczyć. Staraj się je wtedy wykluczyć ze swojego myślenia i skup się na pożądanych odczuciach.

Noworoczne postanowienia to doskonały sposób na rozwój osobisty, jednak bez skutecznych strategii ich realizacji często kończą się jedynie na etapie marzeń. Wprowadzenie techniki wizualizacji do naszej codzienności może okazać się kluczowym elementem, który pozwoli nam nie tylko wyznaczyć cele, ale także skutecznie do nich dążyć.

__________________________________________________________________________

Adam Jeziorski – Trener mentalny, biznesmen z ponad 20-letnim doświadczeniem. Twórca własnej marki odzieżowej Van Horn.

Gala finałowa Konkursu Anioły Rzemiosła – poznaliśmy 3 zwycięzców

Gala Finałowa Konkursu Anioły Rzemiosła w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie była wyjątkowym wydarzeniem, które skupiło uwagę miłośników sztuki i rzemiosła artystycznego. Zaprezentowało wybitne osiągnięcia artystów uczestniczących w konkursie. Najważniejszym momentem wieczoru było ogłoszenie trzech zwycięzców konkursu, którzy otrzymali roczne stypendium na dalszą edukację i rozwój.

16 listopada 2023 wnętrza Pałacu na Wyspie stały się miejscem dla unikalnych dzieł artystycznych, prezentując różnorodność i talent uczestników konkursu. Mogliśmy podziwiać prace 18 laureatów konkursu, które były prezentowane tego dnia na wystawie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Podczas gali poznaliśmy trzech zwycięzców konkursu. Zostali oni wyłonieni spośród 18 utalentowanych artystów. W tym roku uczestnicy prezentowali swoje prace w trzech kategoriach, ukazując różnorodność rzemiosła artystycznego w Polsce.

Zwycięzcy Konkursu Anioły Rzemiosła

Kategoria I – Haft, koronkarstwo, szydełkowanie

Zwyciężczyni: Izabela Brańska – Oleksy

Haft jest jej ogromną pasją. Kocha pełne przepychu hafty historyczne, głównie okresu Baroku. Pragnie zdobyć umiejętności haftowania motywów umieszczanych na szatach liturgicznych. Jest to praca nicią metalizowaną i jedwabiem. Chciałaby poznać tajniki szycia strojów historycznych. Jej skrytym marzeniem jest nauka tworzenia koronek, m.in. koronki klockowej, teneryfki i frywolitki.

Kategoria II – Złotnictwo, jubilerstwo, biżuteria

Zwyciężczyni: Iwona Tamborska

Od 13 lat zajmuje się sztuką jubilerską, która zawsze ma narracyjny charakter i nieodłączny baśniowy wydźwięk. Jej prace są rzeźbami z ukrytymi historiami, które ożywają dzięki noszeniu na ludzkim ciele. Stylistyka prac jest silnie naznaczona wpływami Secesji, jednak jest w niej jakiś słodko-gorzki aspekt, nazywa go „Nową Secesją”. Uprawia sztukę uważności, stara się zrozumieć jak zbudowane są płatki, jak zbudowane są skrzydła owadów, jak poruszają się ślimaki. Czuje, że kiedy tworzy swoje małe dzieła sztuki i ktoś je nosi, daje im małą bajkę do noszenia ze sobą, mały cud, który rozprzestrzenia piękno.

Kategoria III Ceramika artystyczna

Zwycięzca: Adam Szkołuda

W swoich pracach dąży do prostej i nowoczesnej formy. Kolor stosuję jak przyprawę, która dodaje smaku, ale nie dominuje w pracach. Inspiruje go porcelana jako tworzywo będące połączeniem delikatności i mocy. Chciałby, aby prace tworzone przez niego dawały przyjemność z ich użytkowania.

Laureaci Konkursu Anioły Rzemiosła

Prace wszystkich laureatów konkursu zostały zaprezentowane 16 listopada na wystawie w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wśród laureatów, którzy otrzymali wyróżnienia są:

Kategoria I: Haft, koronkarstwo, szydełkowanie

 1. Dorota Chmielewska
 2. Monika Madej
 3. Katarzyna Harasym
 4. Anna Miszczak
 5. Justyna Galińska

Kategoria II: Złotnictwo, jubilerstwo, biżuteria

 1. Bartosz Maria Chmielewski  
 2. Marta Norenberg
 3. Joanna Komorowska
 4. Monika Tomaszewska
 5. Monika Kalla

Kategoria III: Ceramika artystyczna

 1. Beata Szajdziuk
 2. Magdalena Kopiczko
 3. Mariusz Potyszka
 4. Karina Stefańska „Kasia Białek Ceramika”
 5. Małgorzata Radomska

Konkurs Anioły Rzemiosła zgromadził wielu artystów polskiego rzemiosła, którzy swoimi wyjątkowymi pracami rywalizowali o prestiżowe wyróżnienia. Kapituła jury, złożona z cenionych osobistości takich jak: projektantka mody Izabela Łapińska, Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, uznani artyści doceniani w Polsce i na świecie rzeźbiarz Tomasz Górnicki, plakacista Rafał Olbiński, wybitni fotografowie Marek Straszewski oraz Robert Wolański, miała niełatwe zadanie w wyborze laureatów. Prace były niezwykle piękne i zaskakująco różnorodne, co skłoniło kapitułę do wyróżnienia aż 18 artystów, o trzech więcej niż pierwotnie planowano. Jak podkreśla twórczyni projektu, projektantka mody Izabela Łapińska – Konkurs Anioły Rzemiosła to nie tylko wyjątkowa okazja do docenienia polskiego rzemiosła artystycznego, ale także promocja kreatywności i tradycji, która stanowi nieodłączny element naszego kulturowego dziedzictwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Gali finałowej Konkursu Anioły Rzemiosła. To wydarzenie stanowi nie tylko hołd dla rzemiosła artystycznego, ale także cenne wsparcie dla utalentowanych twórców.

Zapraszamy na stronę: www.aniolyrzemiosla.eu

Partnerzy, mecenasi: Łazienki Królewskie, Dom Development, Grupa Chodzeń, Iva Georgijew, Fundacja Rzemiosła Sztuki i Kultury, zegarki Swiss, Restauracja Nuta, San Pelegrino, Maison Moët & Chandon, Des Arte

Patronat honorowy: Związek Rzemiosła Polskiego

Patroni medialni wydarzenia: Twój Styl, Viva, Forbes Women, TVP2, TVP Kultura, TVP Kobieta, Radio Kolor

Sezon zimowy w polskich górach zapowiada się obiecująco

Śnieżna aura, która towarzyszy nam od początku grudnia, zapowiada obiecujący sezon dla miłośników zimowych aktywności. Górale są w znakomitych nastrojach, gdyż śniegu na stokach nie brakuje. Eksperci z branży także potwierdzają te prognozy i dodają, że Polacy chcą spędzić ferie w górach. Warto się pospieszyć z rezerwacją miejsc, gdyż wolnych pokoi jest jak na lekarstwo.

Gdzie wypoczniemy z dala od kolejek na stoku?

– Polacy lubią wypoczywać w polskich górach. Potwierdzają to statystyki, wzrost rezerwacji z roku na roku w polskich górach przybywa, obecnie jest ich o 42 proc. więcej niż rok temu. Tego roku pogoda dała prezent miłośnikom gór, turystom, góralom, hotelarzom. Już dzisiaj mamy kilkadziesiąt centymetrów śniegu, w górach jest mroźnie, ale nie bardzo zimno, bo kilka stopni na minusie. Piękny śnieg, stoki są zaśnieżane, część już działa, więc mając w pamięci poprzednie lata, gdzie niestety tego śniegu było bardzo mało, warunki dla miłośników zimowych sportów są bardzo dobre. Cieszy niezmiernie fakt, że Polacy chcą spędzić okres świąteczny oraz Sylwestra w polskich górach. Miejscowością, która, zawsze będzie królową polskich gór jest Zakopane, natomiast jest wiele wspaniałych miejsc, jak np. Szczawnica, gdzie Polacy coraz chętniej przyjeżdżają i doceniają wypoczynek z dala od zgiełku i co ważne kolejek na stokach. – podkreśla Grzegorz Gacek, właściciel Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa.

Szczawnica i jej okolice przyciągają fanów narciarstwa i snowboardu

Zimowa odsłona Pienin zachwyca różnorodną ofert dla miłośników sportów zimowych. Pieniny, zazwyczaj znane z letnich spływów Dunajcem, zimą przekształcają się w raj dla entuzjastów białego szaleństwa. To, co wyróżnia stoki w Szczawnicy, od popularnych polskich wyciągów, to… brak kolejek! Każdy fan narciarstwa spotkał się na pewno z długimi postojami do wjazdu na szczyt, spowodowanymi ilością odwiedzających. Jeśli szukamy spokojnego miejsca, w którym w pełni wykorzystamy swój czas na stokach, są to właśnie Pieniny.

Poniżej przedstawiamy stoki w okolicy Szczawnicy:

1. Stok Narciarski Palenica

Palenica, usytuowana w sercu Pienin, zachwyca nie tylko malowniczymi widokami na Tatry, ale również różnorodnymi trasami narciarskimi. To idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej doświadczonych, poszukujących wyzwań na trudniejszych trasach.

2. Stok Narciarski Arena Jaworki

To nowoczesny kompleks narciarski, który przyciąga swoją infrastrukturą oraz różnorodnością tras. Z profesjonalnie przygotowanymi stokami i przyjazną atmosferą, jest doskonałym miejscem dla rodzin, a także dla narciarzy o różnym poziomie zaawansowania.

3. Stok Narciarski Czorsztyn Ski

Łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, oferując doskonałe warunki do zimowej rozrywki. Przyciąga niewielkim czasem oczekiwania na wyciąg, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie komfort podczas zjazdów na stoku.

Wąwóz Homole, Trzy Korony, kulig nocny z pochodniami w Rezerwacie Biała Woda

Oprócz stoków narciarskich, Pieniny proponują również inne atrakcje dla miłośników aktywnego wypoczynku. Trasy biegowe zapewniające niezapomniane wrażenia w otoczeniu bajkowych krajobrazów, to propozycja dla tych, którzy cenią sobie spokojniejsze formy rekreacji. Szlaki piesze, wśród których warto wymienić to Wąwóz Homole, Trzy Korony oraz Rezerwat Białej Wody, gdzie kręcono słynnego „Janosika” i organizowane są słynne kuliki nocą z pochodniami. Korzystanie z miejscowych term będzie również idealnym rozwiązaniem, po intensywnym dniu na świeżym powietrzu.

Szczawnica Park Resort & Spa***** to wyjątkowy kompleks, w którego skład wchodzą trzy obiekty: luksusowy Hotel Szczawnica Park *****, nowo otwarte apartamenty premium Szczawnica Park Residence oraz nowoczesne i komfortowe apartamenty Willa Park. Ten unikalny kompleks został zaprojektowany tak, aby łączyć nowoczesny design, komfort i wyjątkowy charakter regionu malowniczych Pienin. Ideą Resortu jest odpoczynek w bliskości natury, tworzenie atmosfery slow life, poprzez doświadczanie smacznej regionalnej kuchni, a także relaksację. Wszystko to w klimacie wyjątkowej strefy Spa & Wellness nie bez przyczyny nazywaną „światem prawdziwego odprężenia”.

Więcej informacji na: www.szczawnica-park.pl

Blask wyjątkowych stylizacji na spotkania świąteczne oraz Sylwestra

Zbliżający się koniec roku to czas refleksji i wyjątkowych wydarzeń, a noworoczne świętowanie staje się idealną okazją do wyrażenia siebie poprzez modę. W najgorętszych propozycjach stylistów znajdują się kreacje, które nie tylko podbiją serca podczas sylwestrowej nocy, ale także doskonale sprawdzą się na świątecznych spotkaniach rodzinnych oraz eleganckich firmowych wigiliach.

Sukienki i kombinezony. Elegancja w blasku sylwestrowej nocy

Podczas tworzenia najnowszej kolekcji John Richmond, projektanci kierowali się nie tylko dążeniem do ekskluzywności, ale także pragnieniem stworzenia czegoś uniwersalnego. Łącząc wyrafinowany styl z funkcjonalnością, postawili na błyszczącą siateczkę oraz świetliste wykończenie, które nadaje stylizacji niezwykłego blasku. Sukienki z połyskującej siateczki stanowią główny punkt nowych kolekcji. Od krótszych kreacji, aż po długie, rozświetlające sylwetkę – każdy model emanuje wyjątkową elegancją. Kombinezony stanowią w tym wydaniu śmiały, ale niezwykle stylowy wybór dla kobiet pragnących wyrazić swoją pewność siebie.

Atramentowe obcasy – stylowy akcent uzupełniający look

Dodatki są kluczem do kompletności stylizacji. Atramentowe obcasy z najnowszej kolekcji Casadei, są nie tylko wyraziste, ale także wygodne – perfekcyjnie podkreślają elegancję i dodają wyjątkowego charakteru noszonej stylizacji.

Uzupełnienie wyjątkowej stylizacji

Wśród niezwykłych dodatków i torebek marki Valentino znajdziemy wyjątkowe dzieła sztuki, które doskonale komponują się z sylwestrowymi stylizacjami. Kwiatowe motywy, hafty i kamienie szlachetne tworzą niepowtarzalne wzory, nadając wyjątkowości noszonej stylizacji. Torebki z najnowszej kolekcji to element, który podkreśli elegancję każdej kobiety, podczas zbliżających się wigilii firmowych, a także sylwestrowej nocy.

Sylwestrowa magia na wyciągnięcie ręki

Kolekcje od Casadei, Valentino i John Richmond to połączenie wygody i niepowtarzalnego blasku. Sukienki i kombinezony z błyszczącej siateczki oraz stylowe, atramentowe obcasy to kluczowe elementy, które sprawią, że każda kobieta poczuje się wyjątkowo podczas sylwestrowej nocy, firmowej wigilii czy rodzinnej uroczystości. Wszystkie elementy z kolekcji dostępne są w sklepie stacjonarnym Dono da Scheggia.

Zapraszamy na: www.donomoda.pl