Inwestowanie społecznościowe zmienia świat inwestycji

CO TO CROWDLENDING I CZYM RÓŻNI SIĘ OD CROWDFUNDINGU

Crowdlending, inaczej społecznościowe finansowanie dłużne (ang: peer-to-peer lending), to model finansowania, który umożliwia bezpośrednie pożyczanie pieniędzy pomiędzy osobami prywatnymi lub małymi firmami. Na świecie crowdlending od kilkunastu lat zyskuje na popularności co wynika z wielu czynników, w tym z niedostępności tradycyjnych źródeł finansowania dla niektórych grup społecznych, takich jak małe firmy czy osoby z ograniczonymi możliwościami finansowymi. O tym czy warto inwestować w crowdlending i jak odnaleźć się w podanym modelu inwestycji opowie specjalista- dr Grzegorz Mizerski, CEO i co-founder Grupy Crowder, ekspert ds.społecznościowego   inwestowania w nieruchomości, autor pierwszego w Polsce bezpłatnego poradnika w formie e-booka o inwestowaniu w czasach wysokiej inflacji : “Poradnik Rozważnego Inwestora” (www.rozwaznyinwestor.pl).

Zmieniający się rynek inwestowania w nieruchomości

Od ponad 60 lat rynek inwestowania w nieruchomości stale się zmienia. Na świecie następuje powolny acz systematyczny proces inwestowania społecznościowego. W latach 60 XX wieku na rynku pojawiły się REIT-y (struktury typu real estate investment trusts), są to spółki umożliwiające pośrednie inwestowanie drobnych kwot w nieruchomości. W zamian taki inwestor otrzymuje systematyczną dywidendą wyższą niż rynkowa, bowiem REIT-y zwolnione są z podatków CIT. Obecnie REIT- y działają  już w ponad 40 państwach a ich kapitalizacja rynkowa przekroczyła  1,5 biliona USD. Pozwalają one budować prywatne zabezpieczenia emerytalne.

Z kolei okres po wielkim kryzysie finansowym (2007-2009) – to czas zamknięcia się banków na finansowanie małych i średnich firm. To jednocześnie okres pojawienia się nowego modelu pozabankowego alternatywnego w stosunku do bankowego –  finansowania projektów inwestycyjnych, w tym opartych na nieruchomościach: i teraz pojawia się społecznościowe finansowanie w formule crowdfundingu i crowdlendingu. W Europie działa już ponad 120 platform crowdfundingowych i crowdlendingowych, które przyciągają dziesiątki milionów   inwestorów. Tylko dwóch największych graczy europejskich: Exporo (DE) oraz EstateGuru (Estonia) zorganizowało łącznie już ponad 5 mld zł  finansowania. Demokratyzacja inwestowania w ten rynek narasta: minimalny poziom inwestycji  w tego typu platformy zaczyna się już bowiem już od 50 EUR. Podsumowując: od kilkudziesięciu lat na świecie narasta rola   inwestowania społecznościowegoEfektem tego zjawiska jest pojawienie się REIT-ów, crowdlendingu i crowdfundingu , a ostatnio – tokenizacji aktywów- tłumaczy dr Grzegorz Mizerski CEO Grupy Crowder.

Różnice pomiędzy crowdlendingiem, a crowdfundingiem                                                      

Crowdfunding to bezpośrednie inwestowanie związane z nabywaniem własności (nabywanie udziałów lub akcji w spółkach), natomiast crowdlending – czasami zwanym crowdfundingiem dłużnym

lub pożyczkowym – to inwestowanie pośrednie za pomocą pożyczek (nie ma nabywania własności).Crowdfunding finansowy (udziałowy) w tym przypadku oznacza ułamkowe nabywanie własności nieruchomości poprzez nabycie części wyemitowanych udziałów lub akcji spółki celowej, która jest posiadaczem nieruchomości. Crowdlending to inwestowanie społecznościowe w formie udzielania pożyczek prywatnych innym osobom lub przedsiębiorcom.

Crowdfunding finansowy (udziałowy) to o wiele wyższe ryzyko inwestycyjne w porównaniu do crowdlendingu, bowiem  finansowanie projektów biznesowych odbywa się poprzez zakup udziałów – zazwyczaj w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (albo w ich odpowiednikach prawnych stosowanych w innych jurysdykcjach). Z kolei w crowdlendingu ryzyko jest o wiele niższe: uczestnicy platform crowdlendingowych udzielają pożyczek zazwyczaj deweloperom i inwestorom, a ich spłata jest dobrze zabezpieczona, zazwyczaj hipoteką nieruchomości- mówi dr Grzegorz Mizerski, CEO Grupy Crowder (www.rozwaznyinwestor.pl).

Korzyści i ryzyka niesione przez crowdlending

Crowdlending ma wiele korzyści dla pożyczkobiorców, inwestorów i całego społeczeństwa. Oto niektóre z nich:

Dla pożyczkobiorców:

 • Szybkie i łatwe pozyskanie środków finansowych
 • Ograniczone formalności i większa elastyczność warunków
 • Niższe koszty pożyczki w porównaniu z tradycyjnymi kredytami bankowymi

Dla inwestorów:

 • Znacząco wyższe oprocentowanie pożyczek w porównaniu do innych form oszczędzania
 • Bezpośrednie zaangażowanie w projekty, które ich interesują
 • Kontrola nad ryzykiem poprzez decyzję o wyborze pożyczek do finansowania

Dla społeczeństwa:

 • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych
 • Zwiększenie dostępności finansowania dla osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania
 • Redukcja kosztów pośrednictwa finansowego, które są naliczane przez banki

Jak każda forma inwestycji, crowdlending wiąże się z pewnymi ryzykami. Na przykład:

 1. Ryzyko kredytowe: Istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania w pełni lub w terminie. To z kolei może prowadzić do utraty części lub całości inwestycji.
 2. Ryzyko płynności: Inwestorzy mogą napotkać trudności w uzyskaniu środków z inwestycji, gdyż pożyczkobiorcy mogą mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań w terminie.
 • Ryzyko rynkowe: Crowdlending może podlegać wpływom rynkowym, w tym zmianom stóp procentowych, a także zmianom w gospodarce i rynku pracy.
 • Ryzyko operacyjne: Platformy crowdlendingowe mogą napotkać problemy związane z technologią, bezpieczeństwem danych lub innymi problemami operacyjnymi, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycyjne.
 • Ryzyko koncentracji: Inwestorzy, którzy dokonują wielu inwestycji w jedną lub niewielką liczbę pożyczek, mogą napotkać problemy związane z koncentracją ryzyka.
 • Ryzyko regulacyjne: Crowdlending podlega regulacjom, które mogą ulec zmianie. Zmiany w przepisach lub związane z nimi wymagania mogą wpłynąć na działalność platform crowdlendingowych i ich wyniki finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *